Passiivitalon suunnittelutyökalut

Passive House Planning Package – PHPP

Matalaenergiarakennusten suunnittelu pohjautuu vahvasti tarkoituksenmukaisten simulointiohjelmien käyttöön sekä käytettävien laskentamenetelmien ja -oletusten oikeaoppiseen tulkintaan. Satoihin dynaamisiin termodynaamiikan simulointeihin perustuva Passive House Planning Package (PHPP) otettiin käyttöön vuonna 1998 ja on siitä lähtien ollut jatkuvan kehitystyön alla. Tärkeimpiä PHPP:n laskentaominaisuuksia ovat:
– Rakennuksen energiatase lämmitykselle ja jäähdytykselle vuositasolla ja kuukausitasolla
– Lämmönjaon lämpöhäviöt
– Sähkönkulutus ja primäärienergian kulutus

Tärkeitä tekijöitä energiatehokkaiden rakennusten käytännönläheistä suunnittelua varten on lisätty PHPP:n laskentaominaisuuksiin. Tärkeimpiä ominaisuuksia, jotka voidaan ottaa huomioon laskennassa ovat muun muassa lämmitystehontarpeen laskenta, ikkunoiden tehokkuutta kuvaavat ominaisuudet, auringon säteilyn varjostus, painovoimainen ilmanvaihto, kesäajan ylilämpeneminen, jäähdytystehontarve ja kosteudenpoiston tarve, ilmanvaihto muille, kuin asuinkäyttöön tarkoitetuille rakennuksille, uusiutuvat energiamuodot ja EnerPHit -sertifioinnin vaatimukset (retrofitting of existing buildings to the passive house standard). Saatuja PHPP -laskentatuloksia vertaillaan jatkuvasti mitattuihiin tuloksiin ja saatujen tulosten perusteella laskentaa parannetaan.

Lisää luettavaa PHPP:sta täällä

DesignPH – 3d Designing tool (Sketchup extension)


Virallisen Sketchup lisäosa Design PH:n avulla voidaan hyödyntää geometrista 3D-mallia PHPP-laskennassa. Viimeisin Design PH – versio on 1.6.

Tärkeimmät työkalun edut ovat:
yksinkertaistaa rakennuksen tietojen syöttöä PHPP:hen
antaa alustavaa tietoa rakennuksen tehokkuudesta jo Sketchup:issa.

Lisää tietoa täältä


Mistä PHPP:n ja DesignPH:n voi ostaa?

Molemmat sekä PHPP ja Design PH on mahdollista ostaa paikalliselta jälleenmyyjältä Suomessa (lisätietoja antaa Delsus) tai suoraan PHI:lta. Passiivitaloyhdistyksen jäsenille tarjotaan 20% alennus paikalliselta jälleenmyyjältä, Delsus Oy:ltä ostettaessa.

Hyödyllistä lisätietoa

Hyvä blogikirjoitus PHPP:hen liittyen

Hyödyllinen kirja PHPP:n ja Design PH:n edistyneempään käyttöön: “PHPP Illustrated: A designer’s companion to the Passivhaus Planning Package”