Keravan Passiivitalo

2017

Sijainti
Kerava, Finland
Rakennusvuosi
2017
Kohteen kuvat
Kuvaus

Keravan passiivitalo on Simo Lääverin toteuttama matalaenergiarakennuskohde, joka on suunniteltu passiivitalostandardin innoittamana parhaiden saatavilla olevien ohjeiden mukaisesti. Rakennuksen betonielementtiseinät ovat eristetty 250 mm paksuilla grafiitti-EPS-levyillä ja puurakenteinen yläpohja on eristetty 650 mm paksulla selluvillakerroksella. Alapohja on hyvin eristetty 300 mm paksulla EPS-eristeellä ja perustusten ulkoreunan kylmäsilta on eliminoitu asentamalla EPS -eristettä myös valumuotteihin.
Kohteeseen asennetut ikkunat ja ulko-ovet ovat erittäin vähän lämpöä läpäisevät. Ikkunoiden U-arvot ovat 0,6 W/m2K ja ulko-ovien 0,7 W/m2K. Ilmanvaihtojärjestelmän tärkeimmän osan, Paul ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton hyötysuhde on yli 90 %. Ilmanvaihtojärjestelmän energiatehokkuutta on entisestään parannettu maalämpöön yhdistetyllä nestekiertoisella ilmanvaihdon esilämmityksellä. Maalämpöä kerätään takapihalle asennetulla 150 m pitkällä maapiirillä, johon on yhdistetty 40 m pitkä kastelukaivon pohjalle asennettu keruujohto. Maalämmön hyödyntäminen ilmanvaihdon esilämmityksessä on passiivitaloissa yleinen järjestelmä, jolla parannetaan ilmanvaihdon lämmöntalteenoton hyötysuhdetta ja vähennetään lämmöntalteenoton jäätymissuojan käyttötarvetta. Järjestelmällä voidaan kesäaikaan hyödyntää myös geotermistä vapaajäähdytystä.
Rakennuksen pääasiallinen lämmönjakojärjestelmä on jokaiseen huoneeseen asennettu lattialämmitys. Tilojen lämmitystehontarve on hyvin matala ja lattialämmityksen kierron lämpötila nousee harvoin yli 26 °C, joten pienempikin järjestelmä olisi mahdollisesti ollut riittävä.
Lämmöntuottojärjestelmänä rakennuksessa käytetään puulämmitteistä vesikiertoista takkaa sekä 10 m2 suuruista aurinkokeräinjärjestelmää. Molemmat sekä takka että aurinkokeräinjärjestelmä on yhdistetty 750 litran “hybriditankkiin” jonka avulla katetaan tilojen lämmityksentarve sekä lämpimän käyttöveden lämmitys. Takkaa käytetään lähinnä talvella, jolloin aurinkokeräinten tuotto on matala. Vesitankkiin on asennettu varalämmitysjärjestelmäksi yhteensä 6 kW edestä sähkölämmittimiä.
Rakennuksen omistaja Simo on dokumentoinut rakennusprosessia nettisivuilleen, jossa on nähtävillä muun muassa tapahtumia rakennusvaiheesta sekä rakennuksen teknisiä tietoja. Sivuilta voi myös seurata lämmitysjärjestelmän lämpötiloja reaaliajassa! www.keravanpassiivitalo.fi

Tuloksia PHPP -laskelmista:
Tilojen lämmitysenergiantarve: 50 kWh/(m2.a)
Tilojen lämmitystehontarve: 15 W/m2
Ylilämpeneminen (>25°C): 0%
Ilmatiiveys: n50 = 0,24; q50 = 0,24 (mitattu)

Yhteystiedot Simo Lääveri https://www.keravanpassiivitalo.fi/

Yhteystiedot
Vieritä ylös