Meistä

Passive Houses

Passiivitalon konsepti on lähtöisin vuodelta 1990 saksalaisen Passive
House Institute of Darmstadt:in, ruotsalaisten tiedemiesten sekä
yliopistotutkijoiden yhteistyön tuloksena.
Passiivitalo on laadukkaasti rakennettu ja hyvin lämmöneristetty rakennus, jossa hyödynnetään passiivisia ratkaisuja kuten ikkunoiden läpi saatavaa auringon lämpösäteilyä sekä käytöstä aiheutuvia sisäisiä lämpökuormia. Rakennuksen lämmöntarve on hyvin matala ja lämmitys voidaan kattaa hyvin yksinkertaisella ja pienellä järjestelmällä.

Pasiivitaloihin hyvin soveltuvia ja kustannustehokkaita energiajärjestelmiä ovat muun muassa lämpöpumput, aurinkokeräimet ja aurinkosähköjärjestelmät. Hyvin energiatehokas rakennus yhdistettynä uusiutuvan energian hyödyntämiseen rakennuksessa johtaa usein tilanteeseen, jossa energiaa tuotetaan enemmän, kuin kulutetaan!

Yhdistys

Passiivitaloyhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomessa energiatehokkaiden rakennusten rakentamista ja olemassa olevien rakennusten korjaamista energiatehokkaammiksi kansainvälisen passiivitalostandardin (The Passive House Standard) mukaisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Passiivitaloyhdistys:
– järjestää koulutus-, tiedotus-, tutkimus-, julkaisu- ja esitelmätoimintaa
– tekee yhteistyötä alan järjestöjen ja yritysten kanssa

– yhdistys antaa lausuntoja ja konsultointipalvelua.

Seuraa meitä ja tule mukaan toimintaan toteuttaaksesi oman passiivitalohankkeesi!

Liity

Tue toimintaamme liittymällä jäseneksi!

Rekisteröityneet jäsenet saavat pääsyn premium-materiaaleihin ja saavat alennusta koulutusten, tapahtumien ja ohjelmistojen hinnoista.

Ota yhteyttä ja jätä yhteystietosi liittyäksesi jäseneksi Passiivitaloyhdistykseen. Jäsenyys aktivoituu, kun jäsenmaksu on suoritettu.

Passiivitaloihin liittyviä palveluita tai tuotteita tarjoavat yritysjäsenet voivat jättää yhteystietonsa palveluluetteloomme.

Jäsenmaksut

Yksityishenkilöt

Perusjäsenyys

Alennettu

Opiskelija, työtön tai eläkeläinen

Yritykset

Toiminimi

Osakeyhtiö

Jäsenmaksu suoritetaan pankkitilille (Helsingin OP):
SUOMEN PASSIIVITALOYHDISTYS RY
FI15 5723 0220 5402 02
OKOYFIHH
Viite: jäsenmaksu + nimi tai yrityksen nimi

Usein kysytyt kysymykset passiivitaloista

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Ota yhteyttä!

Yleinen

Lähes nollaenergiarakennus (nZEB) on 2000-luvulla kehitetty Eurooppalainen konsepti matalaenergiarakennuksesta. Verrattuna tavanomaiseen rakennukseen lähes nollaenergiarakennus määritelmänsä mukaan kuluttaa hyvin vähän energiaa ja merkittävä osuus rakennuksessa kulutettavasta energiasta on peräisin uusiutuvista lähteistä. Kansainvälisen passiivitalon määritelmä sai alkunsa 1990-luvun alkupuolella, jolloin määritelmässä ei otettu kantaa uusiutuvan energian käytölle. Nykyään suurimmassa osassa uusia passiivitaloja kuitenkin hyödynnetään uusiutuvaa energiaa. Johtuen passiivitalon pienestä energiantarpeesta, kustannustehokkaan lähes nollaenergiarakennuksen rakentaminen on mahdollista kustannustehokkaasti. Passiivitalon tapauksessa on myös mahdollista myös päätyä tilanteeseen, missä tuotetun uusiutuvan energian määrä ylittää kulutuksen!

Vastaus tulossa pian.

Kansainvälisen passiivitalostandardin vaatimukset ovat aina samat riippumatta rakennuspaikasta. Suomeen rakennettavan kansainvälisen standardin mukaisen passiivitalon on täytettävä samat vaatimukset, kuin missä tahansa muualla maailmassa. Rakennuspaikasta riippuvaisia ovat ratkaisut, joilla standardin mukaiset vaatimukset saavutetaan. Ratkaisuihin vaikuttaa pääasiassa vallitsevat sääolosuhteet sekä kansalliset rakennusmääräykset.

Passiivitalon määritelmää tarkasteltiin kansallisella tasolla Suomessa 2000-luvun alussa, jolloin päätettiin, että kansainvälisen passiivitalostandardin vaatimukset olisivat liian tiukat saavutettavaksi Suomessa. Tuloksena kehitettiin suomalainen passiivitalon määritelmä, jonka vaatimukset olivat helpommin saavutettavissa.

Suomessa saatavilla olevat energiatehokkaat ratkaisut rakentamisessa ovat kehittyneet merkittävästi 2000-luvun alusta tähän päivään, joten kansainvälisen passiivitalon vaatimukset ovat täysin saavutettavissa myös suomalaisissa olosuhteissa. Vaatimusten täyttyminen on varmistettavissa ottamalla huomioon passiivitalon vaatimat ratkaisut kokonaisvaltaisesti koko suunnitteluprosessin aikana ja varmistamalla ratkaisut PHPP -laskennalla. Suomen Passiivitaloyhdistys ry tukee ja edistää kansainvälisen passiivitalostandardin käyttöä.

Sertifioidut passiivitalokomponentit ovat markkinoilla saatavilla olevia tuotteita, jotka ovat läpäisseet tiukat vaatimukset energiatehokkuustarkastelussa. Käyttämällä passiivitalosertifioituja tuotteita rakentamisessa passiivitalon tai matalaenergiatalon rakentaminen on helpompaa ja turvallisempaa. Kaikki sertifioidut passiivitalokomponentit on listattu Passiivitaloinstituutin sivustolla ja Suomessa saatavilla olevat tuotteet on listattu tuotesivullamme.

Tarkasteltaessa rakennuksen koko elinkaarta aina rakennusmateriaalien tuotannosta rakennuksen purkuun ja kierrätykseen, energiankulutus rakennuksen käyttövaiheessa on lähes poikkeuksetta vastuussa suurimmasta osasta rakennuksen ympäristövaikutuksista. Passiivitalossa lämmitysjärjestelmän energiankulutus on karsittu minimiin, jolloin käyttäjällä on suuri vaikutus kokonaisenergiankulutukseen. Käyttäjän energiankulutuksen osuutta on mahdollista pienentää muun muassa energiatehokkailla laitteilla, minimoimalla vedenkulutus tai tuottamalla energiaa aurinkopaneeleilla. Tästä näkökulmasta passiivitalo on kestävä ja energiatehokas valinta. Yhdistämällä passiivitalo ekologisiin rakennusmateriaaleihin ja vastuulliseen elämäntapaan on hyvä tapa varmistaa ekologisen jalanjäljen minimoiminen.

Rakennusvaippa

Käytettävän eristeen valinnalle ei käytännössä ole rajoitteita. Luonnolliset materiaalit kuten selluvilla tai olkieristeet ovat yleisesti käytettyjä eristemateriaaleja passiivitaloissa, erityisesti ympäristövaikutustavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkkejä tällaisista kohteista on monia. Synteettisillä materiaaleilla on yleisesti matalampi lämmönjohtavuus, kuin luonnollisilla materiaaleilla ja näin ollen ohuempi kerros eristettä riittää vastaavan lämmöneristävyyden saavuttamiseksi. Ohuesta eristekerroksesta voi olla etua, erityisesti ulkoseinissä. Materiaalit jotka joutuvat kosketuksiin veden kanssa, kuten maata vasten olevat rakenteet, tulisi valita käyttötarkoitukseen sopiviksi. Kaikkien rakenteiden kosteustoiminta tulee tarkistaa ja varmistaa huolellisesti.


LVI

Kylmissä sääolosuhteissa kansainvälisen passiivitalostandardin mukaisen rakennuksen toteuttaminen ei ole mahdollista luonnonmukaisella ilmanvaihdolla. Suomessa ilmanvaihto on käytännössä aina toteutettava poistoilman lämmöntalteenotolla passiivitalolle vaaditun energiankulutustason saavuttamiseksi.
Maalämpö on yleisesti käytetty ratkaisu passiivitalokohteissa ulkoilman esilämmitykseen talvella ja -jäähdytykseen kesällä, missä hyödynnetään maaperän lähes muuttumattomana pysyvää lämpötilaa. Lämpöä voidaan kerätä maaperästä monin eri tavoin, kuten maahan haudatulla ilmanvaihtoputkella, jossa ilma virtaa ennen saapumista ilmanvaihtokoneelle. Suomen sääolosuhteisiin toimivampi ratkaisu on nestekiertoinen keruupiiri yhdistettynä ulkoilmaputken lämmityspatteriin ja pieneen kiertopumppuun. Esilämmitys parantaa ilmanvaihdon lämmöntalteenoton hyötysuhdetta ja poistaa tarpeen erilliselle jäätymisen estojärjestelmälle.
Passiivitalon lämmitysjärjestelmä on vapaasti valittavissa. Ilmanvaihdon jälkilämmityksellä voidaan tuottaa asuinrakennuksessa n. 10 W/m2, mikä riittää passiivitalon lämpöviihtyvyyden varmistamiseen. Tällaisen hyvin pienen lämmitystehon tuottamiseen riittää yksinkertainen ja pieni lämmitysjärjestelmä.

Käyttäjäkokemukset

Sunnittelu- ja rakennuskustannukset voivat olla passiivitalossa korkeammat verrattuna normaaliin taloon johtuen tiukemmista vaatimuksista lämmöneristyksen, ikkunoiden ja ilmanvaihdon lämmöntalteenoton suhteen. Huolellinen suunnittelu ja huolellisesti toteutetut rakennustyövaiheet ovat lähtökohtaisen tärkeitä. Toisaalta lämmitysjärjestelmä voi olla passiivitalossa hyvin yksinkertainen ja siten myös suhteellisen halpa. Passiivitalon ratkaisuilla pienentynyt energiankulutus tuottaa säästöä rakennuksen elinkaaren aikana. Passiivitalon tulisi olla rakenteeltaan ja järjestelmien osalta yksinkertainen. Yksinkertaisen, helppokäyttöisen ja helposti huollettavan rakennuksen suunnittelu auttaa pienentämään investointikustannuksia sekä maksimoi rakennuksen säästöt vuositasolla.